Hướng dẫn tạo mật khẩu ứng dụng Gmail để cấu hình gửi mail trên Website wordpress

Truy cập vào đường dẫn sau và đăng nhập bằng gmail bạn muốn tạo mật khẩu ứng dụng: https://myaccount.google.com/security (Khi đã và đang đăng nhập gmail nhé)

Bước 1: Xác minh 2 bước (nếu tài khoản gmail của bạn đã từng làm qua bước này rồi thì bạn bỏ qua và tới bước 2 bên dưới

Làm tiếp theo hình

Làm tiếp theo hình nhập số điện thoại của bạn và chọn nhận mã xác nhận qua tin nhắn hay cuộc gọi đều được

Làm tiếp theo hình – nhập mã nhận được vào

Làm tiếp theo hình.

Hoàn thành Bước 1 xác minh 2 bước

Bước 2: Tạo mật khẩu ứng dụng

Vào lại Bảo mật >> Xác minh 2 bước như hình

Làm theo hình hướng dẫn:

Làm theo hình hướng dẫn

Bấm nút tạo và làm theo hình hướng dẫn

Sử dụng thông tin bao gồm tên email và mật khẩu úng dụng đã tạo để điền vào website wordpress để cấu hình gửi mail. (Phần này thao tác trên phần quản trị của website wordpress của bạn. Nếu bạn không chuyên thì hãy liên hệ người quản trị website để được hỗ trợ)

0909.006.051
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon